ข้อปฎิบัติควรรู้ หลังการทำขอบตาอินไลน์/ขอบตาไลน์เนอร์

>>> คลิ๊ดดูวีดีโอ ข้อปฎิบัติควรรู้ หลังการทำขอบตาอินไลน์/ขอบตาไลน์เนอร์  <<<

ข้อปฏิบัติหลังการทำขอบตาอินไลน์

ไม่ควรปัดมาสคาร่าหรือดัดขนตาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

2 วันแรก หากต้องการออกไปในบริเวณที่มีแดดจัด ควรสวมแว่นกันแดด

หลีกเลี่ยงการโดนน้ำ 3 วัน (นับวันที่ทำเป็นวันแรก)

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด ของหมัก ของดอง เช่น ปลาร้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ควรหลีกเลี่ยง การเกา ถู หรือ สัมผัสแรงๆ

เมื่อครบ 1 เดือน หรือภายใน 3 เดือน ให้ลูกค้ากลับมาย้ำสีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สีติดทนและได้สีตามที่เราต้องการ

(ภายใน 3 เดือนแรก มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเติม 1,500 บาท หลังจากนั้น ครึ่งราคาจากราคาเต็ม ตลอดชีพ )

หมายเหตุ

การทำขอบตาถาวรในครั้งแรก เส้นอาจจะมีขาดหายบ้าง ซึ่งอาจจะไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ในบางราย  ลูกค้าจึงควรมาย้ำสีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้เส้นและสีที่ต้องการ