ข้อปฎิบัติควรรู้ หลังการต่อขนตา

>>> คลิ๊กดูวีดีโด ข้อปฎิบัติควรรู้ หลังการต่อขนตา <<<

ข้อปฎิบัติควรรู้ หลังการต่อขนตา

1.ห้ามโดนน้ำ 3-5 ชมแรกหลังจากการต่อขนตา

2.หลีกเลี่ยงการขยี้ บริเวณดวงตา

3. หลักเลี่ยงการใช้ ออย หรือ Remover บริเวณดวงตา

4. หมั่นแปลงคนตาบ่อย ๆ