ลักษณะคิ้วที่ไม่ดี ตามหลักโหงวเฮ้ง

โหงวเฮ้ง คิ้ว
โหงวเฮ้ง คิ้ว
โหงวเฮ้ง คิ้ว
โหงวเฮ้ง คิ้ว
โหงวเฮ้ง คิ้ว
โหงวเฮ้ง คิ้ว
โหงวเฮ้ง คิ้ว