รีวิวปากชมพู

 

ภาพที่ 1 : รีวิวหลังการทำปากชมพูทันที

ภาพที่ 2 : รีวิวหลังการทำปากชมพูได้ 2 วัน

ภาพที่ 3 : รีวิวหลังการทำปากชมพูได้ 4 วัน

ภาพที่ 3 : รีวิวหลังการทำปากชมพูได้ 6 วัน

หมายเหตุ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล


หลังทำทันที

 

   #สักปากชมพู #สักปากระยอง

#สักปากชมพู #สักปากระยอง     #สักปากชมพู #สักปากระยอง

#สักปากชมพู #สักปากระยอง

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล


หลังทำ 1-3 เดือน

         

หมายเหตุ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล


ภาพแรก : รีวิวก่อนการทำปากชมพู

ภาพที่ 2 : รีวิวหลังการทำปากชมพูทันที

ภาพที่ 3 : รีวิวหลังการทำปากชมพูประมาณ 2 เดือน

 

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล