รีวิวสไลด์คิ้วธรรมชาติสามมิติ

งานหลังทำทันที

     

  

 

 

#สักคิ้วระยอง #คิ้วสวยระยอง #สักคิ้วที่ไหนดี

   

 #สักคิ้วระยอง #คิ้วสวย #สักคิ้วที่ไหนดี #สไลด์คิ้วระยอง #สักคิ้วระยอง #คิ้วสวย #สักคิ้วที่ไหนดี #สไลด์คิ้วระยอง  #สักคิ้วระยอง #คิ้วสวย #สักคิ้วที่ไหนดี #สไลด์คิ้วระยอง

#สักคิ้วระยอง #คิ้วสวย #สักคิ้วที่ไหนดี #สไลด์คิ้วระยอง     #สักคิ้วระยอง #คิ้วสวย #สักคิ้วที่ไหนดี #สไลด์คิ้วระยอง

#สักคิ้วระยอง #คิ้วสวยระยอง    #สักคิ้วระยอง #คิ้วสวยระยอง #สักคิ้วที่ไหนดี

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล


งานหลังหลุดลอกแล้ว

  

 

หมายเหตุ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 


      

       หลังทำทันที                  หลังทำ 1 เดือน

         

     หลังทำทันที                  หลังทำ 1 เดือน

หมายเหตุ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

กลับ